ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนอร์์ท-เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตําบลหนองแก๋ว และเทศบาลตําบลหารแก้ว สืบสานประเพณีลอยกระทง หรือยี่เป็ง ประจำปี2562

มหาวิทยาลัยนอร์์ท-เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตําบลหนองแก๋ว และเทศบาลตําบลหารแก้ว สืบสานประเพณีลอยกระทง หรือยี่เป็ง ประจำปี2562

Read More