ข่าวสารและกิจกรรม

ฤกษ์งาม ยามดี พาเด็กนักดนตรีและช่างฟ้อนร่วมรำถวายมือและครอบครูดนตรีไทยและนาฎศิลป์

ฤกษ์งาม ยามดี พาเด็กนักดนตรีและช่างฟ้อนร่วมรำถวายมือและครอบครูดนตรีไทยและนาฎศิลป์

 เข้าร่วม พิธีไหว้ครูนาฏศิลปและดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 ที่ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More