ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมเป็น พี่Staff ในกิจกรรม จุฬาฯ พาน้องติว Open house >>ทำงานระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 >>เวลา 08.00-20.00 น.ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต >>มีค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหาร >>รับจำนวน 30 คน **ขอนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้** >>สนใจติดต่อ ลงชื่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา >>โทร 053-819931 )

..

Read More